Ietekme uz ekonomiku

Mēs apzināmies, ka mūsu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nozīmīga, jo esam vadošais uzņēmums reģionā.

Uz sākumu

Ilgtspējīga uzņēmējdarbības vide

Augstus korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus ievērojam ne vien savā darbā, bet to sagaidām arī no saviem piegādātājiem un sadarbības partneriem.

Mēs apzināmies, ka mūsu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nozīmīga. Tāpēc savā darbībā esam ieviesuši augstus korporatīvās pārvaldības standartus. Mēs ticam, ka palīdzam gan mūsu klientiem un gala patērētājiem, gan piegādātājiem kļūt ilgtspējīgākiem.

Korporatīvā pārvaldība

Esam izstrādājuši ētikas kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā vadlīnijas saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem un konkurentiem. Ētikas kodeksā esam definējuši savus principus tādas jomas kā godīga konkurence, konfidencialitāte, interešu konflikta un korupcijas risku novēršana un citus.

Piegādes ķēžu ilgtspēja

Mēs sadarbojamies ar ļoti plašu piegādātāju loku. To skaits mērāms tūkstošos. Lai veicinātu atbildīgu un ilgtspējīgu biznesa praksi, esam  izstrādājuši piegādātāju ētikas kodeksu, kas definē mūsu pozīciju korporatīvās atbildības un ilgtspējas jautājumos. Uzsākot sadarbību ar PATA grupas uzņēmumiem, piegādātājiem ir jāapliecina atbilstība kodeksam. Ar noteiktu regularitāti tiek veiktas piegādātāju apmācības un auditi.

Industrijas līderība

PATA grupa ir vadošais mežsaimniecības un kokrūpniecības uzņēmums Baltijā. Mums ir svarīga Baltijas un Eiropas līmeņa politika jautājumos, kas skar meža nozari. Mēs ticam, ka mežs kā atjaunojamais resurss ir nākotnes izejmateriāls, kas atbildīgi ir jāattīsta. Lai nodrošinātu caurspīdīgu interešu pārstāvniecību, esam biedri Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas Kokrūpniecības federācijā, Latvijas Mežizstrādātāju savienībā, kā arī Latvijas Meža īpašnieku biedrībā. Savu pozīciju politikas veidotajiem paužam caur šīm organizācijām.

Sazinies ar mums

Kontakti

PATA ir Latvijā vadošais pilna cikla mežu apsaimniekošanas, kokapstrādes, koksnes loģistikas un tirdzniecības uzņēmums.

Vairāk par PATA