Meža apsaimniekošana

Uztici savu īpašumu nozares līderim ar daudzu gadu pieredzi

Uz sākumu

Pilns meža apsaimniekošanas cikls

No stāda līdz kokmateriālu ieguvei un realizācijai – mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa.

Augsnes sagatavošana

Ir nepieciešama, lai kvalitatīvi atjaunotu mežaudzi. Bez augsnes gatavošanas stādi var neieaugt un to kopšana ir apgrūtināta.

Meža atjaunošana

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pamats. Atbilstoši meža augšanas apstākļiem izvēlēts atjaunošanas veids un suga dod iespēju mežu izaudzēt gan kvalitatīvu, gan produktīvu.

Stādījumu aizsardzība

Dažādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošana būtiski palielina mežaudzes noturību pret pārnadžu postījumiem. Atsevišķos reģionos bez repelentu izmantošanas, kvalitatīvas meža atjaunošana nav iespējama.

Agrotehniskā kopšana

Nodrošina stādiem labākus augšanas apstākļus, atbrīvojot tos no graudzāļu un dabisko atvašu konkurences. Atsevišķās vietās veicama pat divas reizes veģetācijas periodā.

Jaunaudžu retināšana

Mežaudzei sasniedzot noteiktu augstumu, ir būtiski veikt tās sastāva kopšanu. Mežsaimnieciski atbildīgs process, jo izvēlētais audzes sastāvs var saglabāties līdz galvenajai cirtei.

Mežizstrāde

Mežsaimnieciski un ekonomiski pamatots procesu kopums kokmateriālu ieguvei. Efektīva mežizstrāde ļauj gūt lielāku peļņu no ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas.

Meža apsaimniekošana

Efektīva un ilgtspējīga meža apsaimniekošana sastāv no procesu kopuma, kuru izpildei ir jāpieņem mežsaimnieciski un ekonomiski pamatoti lēmumi. Meža apsaimniekošanas plāns un nozares profesionāļu pieredze palīdz šos procesus plānot un pieņemt pareizos lēmumus.

Īpašuma uzraudzība

Īpašumā esoša, neizmantota lauksaimniecības zeme ir ražošanas resurss, kas noteikti ir efektīvi jāizmanto. Ar savām zināšanām un pieredzi spējam palīdzēt efektīvi un ekonomiski pamatoti apsaimniekot visu īpašumu.

Individuāls apsaimniekošanas plāns

Piedāvājam tiešu sadarbību ar koksnes galalietotāju bez starpniekiem, šādi nodrošinot visizdevīgāko piedāvājumu un individuālu pieeju.

Meža inventarizācija

Saskaņā ar Meža likumu meža īpašniekam ir jānodrošina pirmreizējā meža inventarizācija, kā arī ne retāk kā reizi 20 gados tā ir jāatjauno un jāiesniedz Valsts meža dienestā.  Ja meža inventarizācija tiek veikta, lai saņemtu ciršanas atļauju darījumam ar kādu no PATA grupas uzņēmumiem, tad pakalpojums ir bez maksas.

Pieredze un kompetence

Mūsu grupas uzņēmumos visā Latvijā strādā vairāk nekā 700 apmācītu un pieredzējušu speciālistu, kas ļauj pašu spēkiem veikt visus ar mežu apsaimniekošanu saistītos darbus.

Meža atjaunošanas cikls

Latvijas mežu nākotne

Mums rūp Latvijas mežu nākotne, tāpēc uzskatām, ka visas cirsmas pēc koksnes ieguves ir kvalitatīvi jāatjauno.

Ienākumi nākamajām paaudzēm

Rūpīgs meža atjaunošanas process nodrošinās lielākus ienākumus nākamajām paaudzēm.

 

 

Rakstiet mums


Nosūtot ziņu, Jūs iesniedzat savus personas datus.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama privātuma politikā.