Par mūsu klientu var kļūt ikviens

Neatkarīgi no īpašuma platības, meža vecuma un audzes sastāva, nodrošinām augstu mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti. Tāpat sniedzam arī jaunāko informāciju par tirgus tendencēm, neatkarīgu un korektu nozāģētās koksnes uzmērīšanu, drošu un pārskatāmu darījumu, kā arī garantētu un ātru apmaksu.

Pilns meža un resursu pārvaldības cikls

Nodrošinām efektīvu un ilgtspējīgu resursu pārvaldību, lai meži būtu kopti un ar augstāko dabas un finansiālo vērtību ilgtermiņā.

70 gadu pieredze nozarē

Mūsu meitasuzņēmumu ilggadējā pieredze ir apliecinājums mūsu kompetencei un uzticamajai sadarbībai.

Konkurētspējīgas cenas

Pārvaldot visu koksnes piegādes ķēdi, nodrošinām sertificētu produkciju plašā specifikācijā par konkurētspējīgām cenām.

Ekosistēma ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai

Mūsu misija ir radīt meža industrijas ekosistēmu, kurā ikviens tās dalībnieks, sākot no meža īpašnieka līdz pat gala patērētājam, kopīgi sadarbojoties, var ne vien individuāli attīstīties un radīt pievienoto vērtību visiem iesaistītajiem, bet arī nodrošināt vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai nākotnē.