GS Apmežošanas projekta priekšlikumu, komentāru, sūdzību izskatīšanas kārtība

Atpakaļ

SIA PATA

GS Apmežošanas projekta

Priekšlikumu, Komentāru, Sūdzību izskatīšanas kārtība

SIA PATA, Apmežošanas projekta ietvaros, izskata jebkuras ieinteresētās puses iesniegto priekšlikumu, komentāru, sūdzību. Priekšlikumus, komentārus, sūdzības var iesniegt sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz info@pata.lv vai ar pasta starpniecību Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.

Iesniegto priekšlikumu, komentāru, sūdzību izskatīšanas kārtība :

  1. Priekšlikumu, komentāru, sūdzību iesniedz aizpildot Priekšlikumu, komentāru, sūdzību iesniegšanas veidlapu, aprakstot diskusijas/neatbilstības būtību.
  2. Priekšlikuma, komentāra, sūdzības saņemšana tiek apstiprināta, nosūtot info iesaistītajai pusei – 2 nedēļas.
  3. Priekšlikums, komentārs, sūdzība tiek iekļauta Priekšlikumu, komentāru, sūdzību reģistrā – 2 nedēļu laikā pēc saņemšanas.
  4. Tiek sastādīts priekšlikuma, komentāra, sūdzības risināšanas plāns, analizēti cēloņi, noteiktas korektīvās darbības un pieņemts lēmums par turpmāko rīcību. Informācija nosūtīta iesaistītajai pusei – 90 dienas.
  5. Ja priekšlikuma, komentāra, sūdzības izskatīšanas pabeigšanai nepieciešams vairāk laika, vai nepieciešams iesaistīt neatkarīgu trešo pusi, par to tiek informēts iesniedzējs.
  6. Pēc priekšlikuma, komentāra, sūdzības atrisināšanas, tiek informēta iesaistītā puse, nosūtot risināšanas gaitu un savāktos pierādījumus. Iesaistītā puse sniedz savu atzinumu par procesa risināšanas gaitu – 30 dienas.
  7. Gala ziņojumā tiek iekļauti visi iesaistīto pušu komentāri, un priekšlikums, komentārs, sūdzība tiek uzskatīti par veiksmīgi atrisinātiem un slēgtiem. Dokumenta kopija tiek nosūtīta iesaistītajām pusēm – 2 nedēļas.
  8. Info par priekšlikuma, komentāra, sūdzības slēgšanu tiek iekļauts Priekšlikumu, komentāru, sūdzību reģistrā – 2 nedēļas pēc slēgšanas.

 

Projekta kontaktpersona – Meža apsaimniekošanas nodaļas vadītāja/vadītājs – ir atbildīga/-s par priekšlikumu, komentāru, sūdzību izskatīšanu un nepieciešamo darbību veikšanu projekta dokumentu papildināšanai vai problēmu novēršanai; par Priekšlikumu, komentāru, sūdzību reģistra uzturēšanu.