Ietekme uz vidi

Mūsu atbildība ir būt pozitīvai daļai no klimata pārmaiņu procesa, jo tiešā veidā to ietekmējam.

Uz sākumu

Atbildīga vides politika

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aprites ekonomikas principi biznesā ir priekšnoteikumi atbildīgai vides politikai mūsu darbā.

Pēdējos gados cilvēka darbības rezultātā ir izjaukts oglekļa cikla līdzsvars, atbrīvojot CO2 ātrāk nekā to dabiski var absorbēt. Šis jautājums ir nonācis ne vien sabiedrības, bet arī Eiropas valstu vadību dienas kārtībā. Eiropas Savienības mērķis ir panākt, ka līdz 2050. gadam Eiropa kļūst klimatneitrāla — tās ekonomika sasniedz siltumnīcefekta gāzu neto emisiju nulles līmeni.

Apzinoties to, ka esam vadošais pilna cikla mežu apsaimniekošanas, kokrūpniecības, koksnes loģistikas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums Latvijā, mūsu atbildība ir būt pozitīvai daļai no klimata pārmaiņu procesa, jo tiešā veidā to ietekmējam.

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana

Koksne ir plaši pieejams atjaunojamais dabas resurss. Koksne nodrošina vienkāršu veidu CO2 emisiju samazināšanai, kas ir galvenais klimata pārmaiņu cēlonis. Meži ne vien piesaista oglekli, bet koksnes produkti ir arī oglekļa krātuves. PATA biznesa procesu pamatā ir ilgtspējīgas mežsaimniecības modelis, nodrošinot pilna cikla meža apsaimniekošanu. Domājot par mežu apsaimniekošanas ietekmi uz klimata pārmaiņām,  svarīga ir ne vien jaunu mežu stādīšana, bet arī savlaicīga meža apsaimniekošana, jo mirušie vai mirstošie koki izdala uzkrāto oglekli CO2 formā.

Aprites ekonomika

Savā darbā izmantojam aprites ekonomikas principus, samazinot ražošanas procesa atkritumus un maksimāli izmantojot visus blakus produktus, kas rodas gan meža izciršanas posmā, gan zāģmateriālu ražošanā. Iegūto biomasu (šķelda, malka, skaidas) pārdodam kā alternatīvu fosilajam kurināmajam, tādējādi mazinot fosilās enerģijas augsto ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Bioloģiskā daudzveidība

Meža ekosistēma un tās bioloģiskā daudzveidība ir daļa no meža vērtības. Investējot mežu atjaunošanā, tiek sargāta bioloģiskā daudzveidība. Atjaunojot mežus, PATA speciālisti priekšroku dod vietējām koku sugām, apzinoties un rēķinoties ar zināmu koksnes apjoma zudumu, tomēr vienlaikus saprotot, ka tas ļauj attīstīties dabīgajām ekosistēmām.

Izejmateriāls ilgtspējīgiem produktiem

Koksne ļoti bieži var tikt izmantota kā alternatīva tādiem materiāliem kā tērauds, alumīnijs, betons vai plastmasa, kuru ražošana prasa daudz enerģijas, atstājot negatīvu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Pēdējos gados būvniecībā arvien vairāk tiek izmantots CLT jeb krusteniski līmēts zāģmateriāls, ko šodien mēdz dēvēt arī par daļu no zaļās būvniecības, jo CLT materiāli ir ne vien ar zemākiem CO2 izmešiem, bet ir arī vieglāk transportējams materiāls. Mēs sadarbojamies ar daudziem CLT ražotājiem Eiropā, veicinot ilgtspējīgas būvniecības attīstību.

Sazinies ar mums

Kontakti

PATA ir Latvijā vadošais pilna cikla mežu apsaimniekošanas, kokapstrādes, koksnes loģistikas un tirdzniecības uzņēmums.

Vairāk par PATA