Par mums

Par mums

Uzņēmums PATA ir dibināts 1999. gadā, taču mūsu pašreizējo meitas kompāniju darba pieredze mežsaimniecības jomā ir gandrīz 70 gadus ilga.

Mežu īpašniekiem mēs piedāvājam stabilu ilgtermiņa sadarbību, nodrošinot pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. No stāda līdz kokmateriālu ieguvei un realizācijai – mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa, tāpēc liela daļa darba, ko PATA profesionālie speciālisti mežos iegulda šodien, augļus nesīs tikai tālā nākotnē.

Zinot, ka esam drošs un uzticams sadarbības partneris, mūsu mežsaimniecisko darbu pakalpojumus izvēlas aizvien vairāk meža īpašnieku ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs. Turklāt mūsu uzņēmums ir viens no lielākajiem privātajiem mežu īpašniekiem Latvijā.

Savās un klientu platībās mežizstrādes darbus veicam visu gadu, un mūsu rīcībā ir lielākais specializētās kokvedēju tehnikas autoparks Baltijā. Cirsmās iegūtā koksne tiek pārstrādāta uzņēmumam piederošajās zāģētavās vai par izdevīgāko tā brīža cenu pārdota citiem Baltijas reģiona kokapstrādes uzņēmumiem.

Savukārt enerģētiskās koksnes produktu patērētājiem un zāģmateriālu pircējiem Latvijā un visā pasaulē līdz ar to varam piedāvāt plašu produkcijas klāstu par konkurētspējīgām cenām.

Lasīt vairāk
 • Aktualitātes
 • Vakances
 • Projekti

Mežu īpašniekiem

Mežu īpašniekiem

Lai meža īpašums saglabātu savu vērtību un nestu peļņu arī nākamajām paaudzēm, tas profesionāli jāapsaimnieko ilgtermiņā. Taču, lai kvalitatīvi veiktu šos darbus, ne visiem pietiek laika, līdzekļu un zināšanu. Mēs mežu īpašniekiem ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā piedāvājam plašu mežsaimniecisko darbu klāstu. Sākot no mežu atjaunošanas un beidzot ar zāģēšanu, baļķu pievešanu un realizāciju. Savukārt ilgtermiņā izdevīgākais risinājums vienmēr būs līgums par meža apsaimniekošanu pilna mežsaimnieciskā cikla ietvaros.

Par mūsu klientu var kļūt ikviens – neatkarīgi no īpašuma platības, meža vecuma un audzes sastāva. Nodrošinām augstu mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti, jaunāko informāciju par tirgus tendencēm, neatkarīgu un korektu nozāģētās koksnes uzmērīšanu, drošu un pārskatāmu darījumu, kā arī garantētu un ātru apmaksu.

Taču pats galvenais – mēs nopirksim visus cirsmā sagatavotos sortimentus, un rezultātā jūs saņemsiet labāko cenu par stumbru. Visā Latvijā esam izveidojuši plašu meža īpašnieku konsultatīvo centru tīklu. Izvēlieties sev tuvāko un sazinieties ar mums!

Lasīt vairāk
 • Konsultatīvie centri
 • Cirsmu sagatavošana
 • Zāģēšana un pievešana
 • Apaļkoku realizācija
 • Kokmateriālu transports
 • Mežizstrādes atlikumu pārstrāde
 • Meža atjaunošana
 • Meža īpašnieku finansēšana
 • Meža īpašumu iegāde

Zāģmateriālu pircējiem

Zāģmateriālu pircējiem

Kokmateriālu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs PATA piedāvā pēc kvalitātes prasībām šķirotus, žāvētus un nežāvētus priedes un egles zāģmateriālus.

Tā kā kontrolējam visu koksnes piegādes ķēdi un uzņēmuma ražošanas jaudas pārsniedz 400 tūkstošus kubikmetru gadā, varam piedāvāt sertificētu produkciju plašā specifikācijā par konkurētspējīgām cenām.

Mūsu pārdošanas modelis balstīts uz ilgtermiņa sadarbību ar klientu, un piegādes iespējamas gandrīz uz jebkuru pasaules vietu. PATA zāģmateriālus jau ilgus gadus novērtē sadarbības partneri gan pašmāju tirgū, gan Ēģiptē, Vācijā, Lielbritānijā, Ķīnā, Dienvidkorejā un citās valstīs.

Lasīt vairāk
 • Zāģmateriālu tirdzniecība ārvalstīs

Enerģijas ražotājiem

Enerģijas ražotājiem

Viens no būtiskākajiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem ir pieaugošais pieprasījums pēc energoresursiem. Attīstoties industriālajai ražošanai un palielinoties planētas iedzīvotāju skaitam, tiek patērēts aizvien vairāk fosilā kurināmā. Šie resursi nav neizsmeļami, turklāt to izmantošana negatīvi ietekmē klimata pārmaiņu tempu. Lielisku alternatīvu spēj dot ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos iegūta biomasa.

Rūpējoties par planētas nākotni, PATA nepārtraukti palielina enerģētisko šķeldu ražošanas apjomu, kas šobrīd sasniedzis 700 tūkstošus megavatstundu gadā, nodrošinot stabilas un garantētas piegādes biomasas spēkstacijām Baltijas valstīs un Skandināvijā.

Uzņēmuma pastāvīgo kurināmo šķeldu patērētāju vidū ir arī vietējās pašvaldības un valsts iestādes. Mūsu rīcībā ir Latvijā modernākā un jaudīgākā šķeldošanas iekārta, kas atbilstoši klienta vajadzībām spēj nodrošināt nemainīgu šķeldu frakciju izmēru.

Lasīt vairāk
 • Enerģētiskās koksnes produkti

Kontakti un rekvizīti

Kontakti un rekvizīti

SIA PATA centrālais birojs

Rekvizīti

SIA PATA
Juridiskā adrese: Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, Latvija, LV-2141
Vienotais reģistra numurs: 40003448619

Luminor Bank AS,
Kods: NDEALV2X,

Norēķinu konta Nr.: LV12NDEA0000080017673

Privātuma Politika

Privātuma Politika

 

Vispārīgie jautājumi

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “PATA” (turpmāk – PATA), reģ.Nr.40003448619, juridiskā adrese: Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141, tālr. +371 67243135, e-pasts: info@pata.lv.

PATA, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā PATA apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. PATA Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko tā veic.

Personas datu apstrādes nolūki

PATA var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem mērķiem:

 • lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes likuma normu ievērošanu;
 • potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
 • lai pilnveidotu apkalpošanas servisu;
 • preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumu slēgšanai un līgumsaistību izpildei);
 • lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju ar Jums;
 • lai PATA objektos drošības nolūkos veiktu videonovērošanu. PATA organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un PATA vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, PATA interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, saskaņā ar datu subjektu noslēgtā līguma noteikumiem vai saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošajiem normatīvajos aktiem. Saskaņā ar minēto personas dati var tikt nodoti apstrādei PATA grupas uzņēmumu ietvaros; valsts institūcijām, lai izpildītu normatīvo aktu prasības; trešām personām ar datu subjektu noslēgto līgumu izpildes ietvaros; ārpakalpojumu sniedzējiem, kas apņēmušies nodrošināt Regulas  un normatīvo aktu prasības

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus PATA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot PATA birojā Rīgā, Cēsu ielā 14, LV-1012, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu: info@pata.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu dzēšanu vai labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

PATA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu PATA birojā Rīgā, Rīgā, Cēsu ielā 14, LV-1012, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@pata.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā brīdī varam atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas mūsu mājas lapā www.pata.lv un aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google serveros. Lai redzētu un pārskatītu Google privātuma politiku un to, kā tā attiecas uz Google Analytics, apmeklējiet https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Lasīt vairāk

Kokmateriālu veikals